Tổng hợp thành tích Phim thời gian tươi đẹp của anh và em từng theo ngày nguồn tổng hợp từ TrieuLeDinhFanPage và TrieuLeDinhVNFC

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đinh Mặc. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến đấu giành lại quyền kinh doanh và quản lý của tập đoàn của gia tộc Lệ Trí Thành (Kim Hạn đóng). Lệ Trí Thành là một thiếu tá không có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và kinh doanh. Từ khi gia tộc gặp khó khăn, anh phải trở về giúp đỡ công việc làm ăn.

 Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, mặc dù trở thành chủ tịch nhưng Lệ Trí Thành không nhận được sự ủng hộ của thành viên tập đoàn. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Thiển (Triệu Lệ Dĩnh đóng), Lệ Trí Thành ngày càng được sự chấp thuận của tập đoàn, từ đó tiến lên con đường kinh doanh quản lý gia tộc tuyệt vời, thuận lợi. Trong công cuộc dành lại uy tín, Lệ Trí Thành còn có được cả trái tim của Lâm Thiển.

 Thành tích Phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em:

  • Lượt đọc về những topic liên quan đến phim: 89.349.000 
  • Lượt thảo luận về phim: 5.400.000
  • 18 lần lên top hotsearch Weibo 
  • Triệu Lệ Dĩnh liên tục đứng đầu 27 BXH Chỉ số truyền thông 
  • Triệu Lệ Dĩnh đứng vị trí No.1 trong BXH Chỉ số truyền thông tháng 11.2018

Phim công chiếu từ ngày 12/11/2018 đã đặt được những thành tích sau:

BXH chỉ số truyền thông của diễn viên ngày 10.12.2018: 
No.1: Dĩnh bảo bảo 
No.2: Kim Hạn

BXH lượt xem online trên mạng của các phim truyền hình ngày 10.12.2018:
No.1: Drama “Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em” – 130 triệu view

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 50 phát sóng ngày 09/12/1018:

Rating đài Đông Phương: 1.209, chiếm 4.06% thị phần 
Rating đài Chiết Giang: 1.003, chiếm 3.37% thị phần 
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.73 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 161 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 45, 46 phát sóng ngày 06/12/1018

Rating đài Đông Phương: 0.894, chiếm 3.144% thị phần  
Rating đài Chiết Giang: 0.857, chiếm 3.011% thị phần 
Top 1 BXH lượt xem online trên mạng của các phim truyền hình với 136.330.000 view

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 43 + 44 phát sóng ngày 05/12/1018

Rating đài Đông Phương: 0.882 và thị phần 3.120 
Rating đài Chiết Giang: 0.936 và thị phần 3.316 
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.77 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 198 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 41 + 42 phát sóng ngày 04/12/1018

Rating đài Đông Phương: 0.805 và thị phần 2.876
Rating đài Chiết Giang: 0.801 và thị phần 2.872 
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.76 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 178 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 39 + 40 phát sóng ngày 03/12/1018

Rating đài Đông Phương: 0.867 và thị phần 3.113
Rating đài Chiết Giang: 0.834 và thị phần 3.010 
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.72 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 180 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 37 + 38 phát sóng ngày 02/12/1018

Rating đài Đông Phương: 0.858 và thị phần 2.998
Rating đài Chiết Giang: 0.811 và thị phần 2.840 
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.80 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 189 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 36 phát sóng ngày 01/12/1018

Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.79 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 192 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 34 + 35 phát sóng ngày 30/11/1018

Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.68 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 189 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 32 + 33 phát sóng ngày 29/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.879 và thị phần 3.219
Rating đài Chiết Giang: 0.854 và thị phần 3.130
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.75 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 184 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 30 + 31 phát sóng ngày 28/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.844 và thị phần 3.057
Rating đài Chiết Giang: 0.704 và thị phần 2.548
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.73 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 178 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 28 + 29 phát sóng ngày 27/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.826 và thị phần 2.992
Rating đài Chiết Giang: 0.739 và thị phần 2.687
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.59 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 190 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 26 + 27 phát sóng ngày 26/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.832 và thị phần 3.014
Rating đài Chiết Giang: 0.741 và thị phần 2.695
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.65 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 168 triệu lượt
Điểm douban của phim hiện giờ là 6.3 với hơn 21 ngàn lượt đánh giá

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 24 + 25 phát sóng ngày 25/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.871 và thị phần 3.024
Rating đài Chiết Giang: 0.690 và thị phần 2.398
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.78 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 179 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 23 phát sóng ngày 24/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.716 và thị phần 2.609
Rating đài Chiết Giang: 0.667 và thị phần 2.446
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.66 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 192 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 21 + 22 phát sóng ngày 23/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.816 và thị phần 2.941
Rating đài Chiết Giang: 0.739 và thị phần 2.661
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.66 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 168 triệu lượt

Phim công chiếu từ ngày 12/11/2018 đã đặt được những thành tích sau:

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 19 + 20 phát sóng ngày 22/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.872 và thị phần 3.236
Rating đài Chiết Giang: 0.619 và thị phần 2.306
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.75 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 161 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 17 + 18 phát sóng ngày 21/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.905 và thị phần 3.250
Rating đài Chiết Giang: 0.651 và thị phần 2.331
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.76 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 165 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 15 + 16 phát sóng ngày 20/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.848 và thị phần 3.086
Rating đài Chiết Giang: 0.793 và thị phần 2.882
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.65 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 154 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 13 + 14 phát sóng ngày 19/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.888 và thị phần 3.256
Rating đài Chiết Giang: 0.694 và thị phần 2.542
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.83 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 136 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 12  phát sóng ngày 18/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.916 và thị phần 3.147
Rating đài Chiết Giang: 0.707 và thị phần 2.425
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.83  điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 160 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 11  phát sóng ngày 17/11/1018

Rating đài Đông Phương:  0.956 và thị phần 3.347
Rating đài Chiết Giang: 0.781 và thị phần 2.688
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.81 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 173 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 9 + 10  phát sóng ngày 16/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.840 và thị phần 3.251
Rating đài Chiết Giang: 0.777 và thị phần 2.744
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.83 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 155 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 7 + 8  phát sóng ngày 15/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.859 và thị phần 3.118
Rating đài Chiết Giang: 0.715 và thị phần 2.597
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.80 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 130 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 5 + 6  phát sóng ngày 14/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.847 và thị phần 3.096
Rating đài Chiết Giang: 0.691 và thị phần 2.514
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.8 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 107 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 3 + 4  phát sóng ngày 13/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.759 và thị phần 2.81
Rating đài Chiết Giang:  0.569 và thị phần 2.1
Chỉ số truyền thông của Dĩnh tỷ đứng nhất với 8.83 điểm
Lượt xem online đứng nhất với lượt xem 97 triệu lượt

Thời gian tươi đẹp của anh và em tập 1 + 2  phát sóng ngày 12/11/1018

Rating đài Đông Phương: 0.666 và thị phần 2.46
Rating đài Chiết Giang: 0.591 và thị phần 2.18

Tiếp tục trả lời

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây