Video thể hiện tương lai quá khứ của Tề Hành và Minh Lan, Một người hết mực yêu thương Minh Lan nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận số phận phải từ bỏ tình yêu của mình. Để rồi nhìn Minh Lan hạnh phúc với người bạn của mình.

Video được xây dựng từ nhiều phim trong đó chủ yếu được xây dựng từ phim Minh Lan Truyện

Nguồn: https://www.bilibili.com/video/av41932974/

Tiếp tục trả lời

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây